ATP

2017 | odbitka cyfrowa | 100 x 80 cm | 5 prac w cyklu

ATP - Adenozyno-5'-trifosforan (adenozynotrójfosforan) - organiczny związek chemiczny powstający podczas procesu oddychania tlenowego. Powstaje jako magazyn energii pozwalający organizmowi przeprowadzać szereg procesów życiowych. Cykl ten zachodzi w organizmach żywych bezustannie. Każdego dnia człowiek przekształca ilość ATP porównywalną z masą własnego ciała. (źródło Wikipedia)

media
media
media
media