CIAŁO - ZMIENNA TOŻSAMOŚĆ MEDIUM

2000 - 2007 | ŻYWICA EPOKSYDOWA | SZKŁO | METAL | DREWNO | PLEXI | KLISZE FOTOGRAFICZNE | 9 PRAC W CYKLU

CIAŁO zatraciło swoją integralność w momencie gdy nauka pozyskała narzędzia mogące odwrócić naturalną kolej rzeczy. Paradoks; oswobodzone z niewoli czasu, zostaje usidlone przez swojego wybawcę:
CIAŁO - MEDYCYNA
CIAŁO - TECHNOLOGIA
CIAŁO - MATERIA - jest modelowana, rzeźbiona, malowana, okaleczana i upiększana.

Zmiany, transformacje, wszelkie ingerencje w ludzkie ciało prowadzą do coraz głębszego uprzedmiotowienia ciała. Implanty, zarówno te spełniające funkcje medyczne, jak i te silikonowe i botoksowe zaspakajające ‘osobniczą‘ próżność, przekształcają ciało w mechanizm, który wraz z postępem techniki można-należy ulepszać.

Ciało, jako przedmiot-podmiot sztuki pozwala na samookreślenie się człowieka. W pracy nad jego kształtem jednostka oczekuje niczym nieskrępowanej wolności decydowania o sobie, o swojej kondycji fizycznej. W obliczu zachwiania TOŻSAMOŚCI DUCHOWEJ na pierwszy plan wysuwa się TOŻSAMOŚĆ BIOLOGICZNA. Nieustanna chęć udoskonalania się na płaszczyźnie skóry, w strefie zewnętrzności to nigdy niedokończony autoportret. DOSKONAŁOŚĆ CIAŁA - to warunek samoakceptacji, synonim współczesnej perfekcyjności jednostki.

jestem przekonana, że wśród wszystkich przejawów nietrwałości ciało ludzkie jest najwrażliwszym, jedynym źródłem wszelkiej radości, wszelkiego bólu i wszelkiej prawdy. Alina Szapocznikow 1972r.

media
media
media
media
media
media
media