klisze przechowuje się...

2003 | obiekty fotograficzne | ŻYWICA EPOKSYDOWA, KLISZE FOTOGRAFICZNE | 40 x 50 CM | 11 PRAC W CYKLU

Byt, CIAŁO określonej jednostki – jest jej PIERWOTNOŚCIĄ. Jednostka jest tylko tym, co sama zdziałała, przeto i jej ciało jest przez nią wytworzonym wyrazem jej samej. Jednocześnie jest ZNAKIEM, za pomocą którego jednostka daje się poznać. G.W.F. Hegel

media
media
media
media
media